Teated | Minevik | Põhikiri | Pildid | Avaleht | Reaalkool
Tallinna Reaalkooli Vilistlaskogu

Tallinna Reaalkooli Vilistlaskogu on vahelduva eduga tegutsenud alates 1970-ndate aastate lõpust. 23. septembril 1996. a. reorganiseeritud Vilistlaskogu esimeheks valiti emeriitprof Ivar Trikkel (64. lend), kes täitis esimehe kohustusi kuni surmani (so aprill 1999). Vilistlaskogu on vabatahtlik vilistlaste kooslus, mille tegevuse eesmärgiks on Reaalkooli Vaimu kandmine ja Reaalkooli lõpetanute koondamine. Vilistlaskogu tegutseb Reaalkooli juures, tegevuse aluseks on põhikiri, tegevuse plaan ja tegevusprojektid, mille täitmise eest vastutavad konkreetsed Vilistlaskogu liikmed.

Vilistlaskogu korralised koosolekud toimuvad paaritute kuude kolmandal kolmapäeval algusega kell 18.00 õpetajate toas (v.a. suvekuud).
Järgmine koosolek toimub kolmapäeval, 15. oktoobril.
Hetkel on Vilistlaskogu koosseis järgmine (vaata siit).

VILISTLASPÄEV toimub igal aastal jaanuarikuu viimasel laupäeval.

1885. a. lõpetas Tallinna Peetri Reaalkooli 1. lend – 6 õpilast, 2000. a. lõpetas Reaalkooli 115.lend - 105 õpilast. 115 aasta jooksul on Reaalkooli lõpetanud 6569 õpilast. Reaalkooli hümni sõnad on loonud Ilmar Mikiver, hümni lauldakse viisil “… Singeri masin”. Vilistlaskogu logoks on Reaalkooli 110. aastapäevaks vermitud medali esikülg, mis kujutab Reaalkooli hoone vaadet.

Reaalkooli Vilistlaskogu tegevusprojektid on:
· aastapäeva ja vilistlaspäevade korraldamine,
· ajalooraamatu koostamisele kaasaaitamine,
· Reaalkooli atribuutika statuudi koostamine,
· lendude lõpupiltide ja nimestike kogumine,
· Reaalkooli õppursportlaste saavutused,
· Reaalkooli õpetajad,
· Reaalkooli ajalugu ja tänapäeva kajastava TV videofilmi valmistamine, fotoarhiivi täiendamine ja palju muud.