Järgmine
Aula kooli 25 a. juubeli ajal 1906 aastal. Pange tähele neid kujusid aula otsaseinas. Praegu neid enam ei ole ja tol ajal olid nad
ka ainult vahetevahel väljas. Üks oli mingi vene tsaar (tõenäolislet mingi
Peeter - I või II või ...??) ja teine tema abikaasa.