Eelmine   Järgmine
Pildi taga on kirjas: "Toronto Realistide koondise kokkutulekul vasakult M.Kalm, I. Heinsoo, G. Juuse, Rammelkoor (või
Kammelkoor - ei saa käekirjast aru) 25.03.1997"