Lahkus akadeemik Mihkel Veiderma

25. oktoobril 2018. aastal lahkus Reaalkooli 1948. aasta 63. lennu kuldmedaliga ja Tallinna Tehnikaülikooli 1953. aastal cum laude anorgaaniliste ainete tehnoloogia eriala lõpetanud keemik Mihkel Veiderma, kes sündis 7. detsembril 1929. aastal ning kellel on pikaaegsed perekondlikud sidemed Reaalkooliga tänase päevani.
Tema isa Aleksander Weidermann (Veiderma) sai Reaalkooli lõputunnistuse 1908 (24. lend), vend Jaan-Ülo 1943 (58. lend, keemiainsener, elas Kanadas) ja vend Jüri-Rein 1957 (72. lend).
Mihkel Veiderma 63. lennu B-klassis oli mitmeid tuntud vilistlasi, näiteks:
tema klassi- ja rühmakaaslane, keemik, TTÜ professor Valdek Mikkal (1929-2016) ja samast klassist hõbemedaliga ning samuti 1953. aastal TTÜ elektriinsenerina cum laude lõpetanud professor Olev Tapupere (1930-2018) ja veel Reaalkooli kuldmedal ning 1953. aasta TTÜ mäeosakonna vilistlane Eino Joost (1929-1996), Reaalkooli 1973. aasta 88. lennust Reaali kauaaegse matemaatikaõpetaja, vilistlaskogu esinduse liikme (1982) Helen Kaasiku (Joost) isa.
1948. aasta 63. lennu A-klassist oli samuti TTÜ 1953. aasta mehaanikateaduskonna vilistlane, Reaali Vilistlaskogu kauaaegne teenekas liige, aurealist Rein Mutt (1930-2015) ning palju teisi nimekaid vilistlasi 1948. aasta 63. lennust.
Mõtleme täna kõigile neile lahkunu kaasteelistele tema koolipõlvest, mis oli seotud Reaali vaimuga.
Tehnikateaduste doktori Mihkel Veiderma esimene töökoht oli Maardu Keemiakombinaat (peainsener 1956-60), aastast 1960 TTÜ õppejõud (1973 professor), keemiateaduskonna dekaan 1978-83, Eesti Teaduste Akadeemia asepresident 1988-99, seejärel teaduslik peasekretär. Eesti NSV teeneline teadlane 1984, Eesti NSV riiklik preemia 1975, Paul Kogermani mälestusmedal 1991. Vabariigi presidendi Lennart Meri kantselei direktor 1992-94, Valgetähe teenetemärgi kavaler. Oli Tallinna Teadlaste Maja liige. Fosfaatide keemia ja tehnoloogia sh. Eesti fosforiidi ja mineraalväetiste ning Eesti maavarade, energeetika ja keskkonnakaitse uurimused – kõigi teadustööde registri ja raamatutega mitmelt alalt on võimalik tutvuda kooli raamatukogus.
Mihkel Veidermal oli sügav austus Reaalkooli vastu, ta käis kooli vilistlasõhtutel, pidas sidet kooliga. Tal on austav koht kooli akadeemikute-vilistlaste pildigaleriis aula kõrval.
Akadeemik Veiderma peres kasvas kolm tütart – vanim neist, Anne (TTÜ keemiateaduskond 1981, konserveerimise tehnoloogia eriala), lahkus meie seast 3 aastat tagasi 56-aastaselt, tütar Liis on arst ja noorim, Riin, Tallinna Inglise Kolledži vilistlane ning Tartu Ülikooli keemik. Mihkel Veiderma abikaasa Silvia suri 4 aastat tagasi. Vanaisa jäävad mäletama 6 lapselast, neist Eva Laura Lõoke lõpetas Reaalkooli 2017 ning õpib praegu Tartu Ülikoolis hambaarstiks, Rihard ja Joosep Lõoke on Reaalkooli õpilased (4. ja 6. klass).
Leinates austatud akadeemikut,

Tallinna Reaalkooli vilistlasesindus