Vilistlaskogu

VILISTLASKOGU PÕHIKIRJA KOHASELT:

Punkt 4:

4.1. Vilistlaskogu moodustavad Tallinna Reaalkooli lõpetanud isikud. Omavahelistes suhetes sinatatakse üksteist.
4.2. Auvilistlaseks võib valida vilistlase, kellel on erilised teened kooli või vilistlaskogu ees. Auvilistlased valib vilistlasesindus. Auvilistlase märk antakse kätte ja sellekohane kanne tehakse auvilistlaste raamatusse vilistlaspäeval.
4.3. Vilistlaskogu liikmel on õigus:
4.3.1. olla valitud vilistlasesindusse;
4.3.2. osa võtta vilistlaskogu ja kooli ühisüritustest ning saada infomatsiooni vilistlasesinduse tegevuse kohta;
4.3.3. pakkuda ideid vilistlaselu korraldamise kohta.
4.4. Vilistlaskogu liikme aukohus on:
4.4.1. järgida vilistlaskogu põhikirja;
4.4.2. hoolitseda, et tema andmed Reaalkooli vilistlaste andmebaasis oleksid õiged.

 

VILISTLASKOGU JUHTIMINE

Tallinna Reaalkooli Vilistlaskogu (uue põhikirja järgi Vilistlasesindus) on vahelduva eduga tegutsenud alates 1970-ndate aastate lõpust. 23. septembril 1996. a. reorganiseeritud Vilistlasesinduse esimeheks valiti emeriitprof Ivar Trikkel (64. lend), kes täitis esimehe kohustusi kuni surmani (so aprill 1999).

Vilistlasesindus on vabatahtlik vilistlaste kooslus, mille tegevuse eesmärgiks on Reaalkooli Vaimu kandmine ja Reaalkooli lõpetanute koondamine. Vilistlasesindus tegutseb Reaalkooli juures, tegevuse aluseks on põhikiri ja Vilistlasesinduse reglement, tegevuse plaan ja tegevusprojektid, mille täitmise eest vastutavad konkreetsed Vilistlasesinduse liikmed.

Vilistlasesinduse korralised koosolekud toimuvad paaritute kuude kolmandal kolmapäeval algusega kell 18.00 õpetajate toas (v.a. suvekuud).