Reaalkool taastab ajaloolise kõlakoja

2018. aasta jaanuaris kehtestas Tallinna linnavalitsus detailplaneeringu aadressil Estonia pst 6, mis näeb ette praeguse spordiväljaku kohale uue õppekorpuse rajamise, sellega seoses tänase „Väikese maja“ lammutamise ning uute spordiplatside rajamise vabanevatele pindadele.

Tegemaks ruumi Väikese maja ehitamiseks 1958. aastal, lammutati seal asunud 1930-ndatel ehitatud uhke kõlakoda. Alles jäeti vaid kõlakoja kõrval olnud uisuplatsi abihoone, mis seisab uhkelt püsti veel tänagi (selles paikneb praegu Väikese maja õpetajate tuba). Möödunud aastal vastuvõetud detailplaneering esialgu kõlakoja taastamist ette ei näinud kuid kooli vilistlasesinduse esimehe Sten Nugise eestvedamisel ja järjepideva töö tulemusena tegi Tallinna linnavalitsus 27. mail 2019 Estonia pst 6 detailplaneeringusse täienduse, mis näeb nüüd ette ka ajaloolise kõlakoja uuesti ülesehitamist.

Kõlakoda ja selle ette jäävat platsi saab tulevikus kasutada nii õuesõppeks, koosolekuteks, kontsertideks ja muudeks väliüritusteks. Kunagise uisuplatsi abihoonesse on aga plaanis rajada Reaalkooli muuseum, mis aitaks väärikalt talletada ja eksponeerida Tallinna ühe vanima ja kauneima kooli kuulsusrikast ajalugu.