REAALI UUS „NÄGU“

Esimene Tallinna Reaalkooli stiiliraamat koostati 2001. aastal reklaamifirma Kontuur Leo Burnett poolt. Seal oli esimest korda täpselt sätestatud, millised kooli erinevad sümbolid („R“ täht, müts, lipp jms) peavad olema, mis on nende mõõdud ja värvid, milline on dokumentide kujundus, milline on nende kasutus. See oli väga oluline samm Reaalkooli tervikliku visuaalse identiteedi loomiseks.

Tänaseks on sellest ajast möödunud juba üle 20-ne aasta ning maailm, sh ka disainimaailm on vahepeal märkimisväärselt muutunud ning see, mis toona tundus uus ja värske, võib tänaseks olla juba lihtsalt moraalselt vananenud. Et muutustega ajas kaasas käia ja kooli visuaalset „nägu“ uuendada, palus kool seekord reklaamifirmal Velvet võtta ette see pikk ja keeruline töö Reaalkooli visuaalse identiteedi kaasajastamiseks. Nüüd on see töö valmis ning Reaali uus „nägu“ on loodud. Täna on uus stiiliraamat olemas digitaalsel kujul kuid varsti saab see ka trükituna kaante vahele ning siis on huvilistel sellega võimalik koolis soovi korral tutvuda.